اختلاف فشار بال هواپیما

اختلاف فشار بال هواپیما
موتورهای هواپیما نیروی برای حرکت به سمت جلو فراهم می کنند، اما باعث بلند شدن هواپیما از روی زمین نمی شوند. این بال ها هستند که اختلاف فشار لازم برای بلند شدن هواپیما از روی زمین را به وجود می آورند. با افزایش نیروی تولید شده توسط موتورها، جریان هوا به سرعت با بالا برخورد می کند و با استفاده از ویژگی های ایرودینامیکی، اختلاف فشار لازم توسط بال های برای بلند شدن هواپیما به وجود می آید
تخلیه بار الکتریکی از نوک بال هواپیما

تخلیه بار الکتریکی از نوک بال هواپیما
هنگام پرواز هواپیما، در اثر مالش بدنه آن با هوا مقدار زیادی بار الكتریكی در آن ایجاد می شود. این بار می تواند برای سوخت هواپیما بسیار خطرناك باشد. برای رفع این مشكل باتری های مخصوصی در هواپیما قرار می دهند تا بارهای ایجاد شده در اثر مالش را جمع و در خود ذخیره نماید. ضمناً مقداری از این بار نیز خودبخود از محل نوك تیز هواپیما دوباره به هوا منتقل می شود. این یکی از روشهای تخلیه بار الکتریکی هواپیما است.
آینه های خمیده (۱۸۰ سانتیمتر)

آینه های خمیده (180 سانتیمتر)
شش دستگاه آینه پایه‌دار بزرگ به ارتفاع ۱۸۰ سانتیمتر در کنار یکدیگر نصب شده دو عدد از این آینه‌ها به صورت محدب (افقی و عمودی) و دو عدد دیگر به صورت مقعر (افقی و عمودی) است. انحنای دو آینه دیگر، ترکیبی از سطوح محدب و مقعر خواهد بود. تصویر اشخاص در هر یک از این آینه‌ها به‌گونه‌ای تغییر می‌یابد و کج‌ومعوج می‌شود. بازدیدکنندگان با دیدن تصویر معوج خود و همراهانشان در این آینه‌ها، ضمن تجربه لحظاتی شاد و مفرح و پر خنده، نکاتی را در مورد رفتار آینه‌های خمیده می‌آموزند.
تفنگ لیزری با دو تفنگ و مانیتور امتیاز و سیستم پرتاب توپ

تفنگ لیزری با دو تفنگ و مانیتور امتیاز و سیستم پرتاب توپ
تفنگ لیزری با دو تفنگ و مانیتور امتیاز و سیستم پرتاب توپ تفنگ لیزری بجای استفاده از گلوله های پرتابی که خطر برخورد به چشم یا بلیعدن توسط بازدیدکنندگان را دارند با استفاده از اینفرارد دو تفنگ به هم مرتبط میشوند . هر تفنگ چهار حالت شلیک دارد که هر کدام صدا ، تعداد تیر و توان مخصوص به خود را دارند. به سوی سیبل نشانه گیری کنید و اگر شلیک شما موفق باشد برای شما امتیاز ثبت خواهد شد. تفنگ های لیزری سرگرمیِ جذاب و تیمی است.