درباره ما

شرکت ابعاد ناب دانش (آند)، مستقر در پارک علم و فناوری استان مرکزی، مجری طرح مطالعه و امکان سنجی نحوه پیاده سازی مرکز پرورش خلاقیت، نوآوری و استعدادهای علمی دانش آموزی توسط متخصصین و اساتید فیزیک در شرکت ابعاد ناب دانش

آند، پایه گذار و مجری تنها مرکز علمی – تفریحی دانش آموزی در استان مرکزی

تاکنون در ۳۱ نقطه کشور و در استان های مختلف مراکز علمی – تفریحی دانش آموزی راه اندازی شده است که زمینه بهره برداری ۶۰۰ هزار دانش آموز و معلم را در این مراکز علمی فراهم ساخته است.

علی رغم اینکه استان مرکزی از دیرباز مهد عالمان بزرگ سیاسی، علمی، ادبی و هنری بوده است که مایه فخر کشور عزیزمان می باشد، اما متاسفانه از داشتن چنین مراکز علمی دانش آموزی بی بهره است.

ازاین رو توجه به این مهم، ما را واداشت تا در مرکز استان در شهر اراک پایه گذار راه اندازی مرکز پرورش خلاقیت، نوآوری و استعدادهای علمی دانش آموزی باشیم.

 

ویدئو معرفی مرکز علمی – تفریحی دانش آموزی آند